Sveriges Grön Arena-gårdar bildar ekonomisk förening

I Sverige finns ett 80-tal godkända Grön Arena-gårdar som bedriver hälsofrämjande aktiviteter med djur, natur och trädgård som verktyg. Forskning visar att grön omsorg gör nytta. I över tio år har Hushållningssällskapet utbildat lantbruksföretagare i Grön Arena.

Nu tar vi nästa steg och bildar Grön Arena Sverige ekonomisk förening för att underlätta gemensamma affärer, förbättra nätverket och marknadsföra oss tillsammans, säger Christer Yrjas, nyvald ordförande.

Hushållningssällskapet kommer fortsatt att hålla utbildning och certifiering av Grön Arena-gårdar och givetvis samverka med Grön Arena Sverige.

Vi vet att våra Grön Arena-gårdar gör skillnad i människors liv, i allt från daglig verksamhet till att stötta personer med psykisk ohälsa. Men det har gått trögt med avtal med offentlig sektor, trots att forskning visar tydliga fördelar och samhället har stora utmaningar med ökad psykisk ohälsa, säger Christer Yrjas.

– Från Hushållningssällskapets sida är vi väldigt glada för att Grön Arena-företagarna nu gått samman i en ekonomisk förening. Tillsammans kan vi stärka varumärket ytterligare, säger Christina Milén Jacobsson, landsbygdsutvecklare.

Fakta:
Varumärket Grön Arena ägs av Hushållningssällskapen i Sverige. Efter en sex dagars utbildning kan en gård certifiera sig som Godkänd Grön Arena-gård.

Kontaktpersoner:

Christer Yrjas, ordförande Grön Arena Sverige 070–606 81 07, christer.yrjas@gmail.com
Christina Milén Jacobsson, landsbygdsutvecklare Hushållningssällskapet Västra, 0521-725515
cmj@hushallningssallskapet.se