Sigill Kvalitetssystem i nytt samarbete om biokol

En standard för certifiering av kolsänksrätter med biokol tas fram i nytt samarbete med Sigill Kvalitetssystem inom projektet Kolsänksrätter med biokol.

Tredjepartsstandarden kommer till en början att fokusera på den svenska marknaden där biokol är en växande industri. Kolsänkan skapas först när biokolet har använts på till exempel en åker, där det samtidigt bidrar med flera andra miljönyttor. Det innebär att lantbruket kan bidra med mark för kolsänkor och samtidigt få betalt för klimatnyttan med kolinlagring.

- Genom samarbetet kommer vi säkerställa att standarden ger ett värde för lantbrukarna och att detta kommer förvaltas inom vår process för tredjepartscertifiering under ackreditering, vilket innebär öppenhet, trovärdighet och oberoende, säger Ann-Louise Ingvarson, vd Sigill Kvalitetssystem.

  Syftet med att göra en standard är att skapa en trovärdig marknad för kolsänkor med biokol, men också att anpassa de riktlinjer som finns internationellt till svenska förhållanden. Marknaden för kolsänkor växer och därför börjar det uppstå ett behov av kontroll och certifiering.

  - Klimatarbetet kommer utvecklas enormt de kommande åren och nu är precis rätt tid för en certifiering för kolsänksrätter i Sverige. Intresset för långvariga kolsänkor ökar och nu har vi möjlighet att skapa en säker och effektiv marknad i Sverige, säger Anna Broekman, vd HS Certifiering.

   Standarden kommer att klargöra hur beräkningen av kolsänkan görs och därigenom hur många kolsänkskrediter som varje ton biokol ger upphov till. I den beräkningen behöver hänsyn tas till bland annat transporter, biokolets kolhalt, och kolsänkans permanens. Standarden kommer även säkerställa att ingen dubbelräkning sker, det vill säga att samma kolsänka inte används av flera köpare.

   - Att standarden får en trygg förvaltare i Sigill Kvalitetssystem gör att biokol kan leva upp till sin potential som klimatlösning samtidigt som det blir en ny inkomstkälla för lantbrukare, säger Cecilia Hermansson, projektledare på Hushållningssällskapet Sjuhärad.

    Projektet Kolsänksrätter med biokol är ett EIP-AGRI-projekt och finansieras av landsbygdsprogrammet 2014-2020 med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, och projektet ägs av Hushållningssällskapet Sjuhärad.
    Läs mer om biokol och projektet här: https://hushallningssallskapet.se/?projekten=kolsanksratter-med-biokol

    Kontakt

    Hushållningssällskapet Sjuhärad erbjuder rådgivning och utveckling med landsbygd och lantbruk i fokus. Kontakt: projektledare för Kolsänksrätter med biokol Cecilia Hermansson, 0325 618 635, cecilia.hermansson@hushallningssällskapet.se

    Sigill Kvalitetssystem utvecklar och säljer IP-tredjepartscertifiering under ackreditering för främst företag inom de gröna näringarna i Norden samt äger miljömärkningen Svenskt Sigill. Kontakt: vd Ann-Louise Ingvarson, 010-184 26 25, annlouise.ingvarson@sigill.se

    HS Certifiering, samarbetspartner i Kolsänksrätter med biokol och arbetar med verifieringsprocessen vid certifieringen av kolsänkor. Kontakt: vd Anna Broekman, 076 119 52 03, anna.broekman@hscertifiering.se

    Hjelmsäters Egendom, samarbetspartner i Kolsänksrätter med biokol, är både ett aktivt lantbruk, biokolsproducent och driver biokol.se. Kontakt: Edvard Hamilton, 070 631 69 16, edvard@hjelmsater.se

    ZeroMission, samarbetspartner i Kolsänksrätter med biokol och hjälper företag att nå sina klimatmål genom att bland annat erbjuda klimatkompensation och kolkrediter. Kontakt: Jenny Blomberg, 070 734 50 45, jenny.blomberg@zeromission.se

    IVL Svenska miljöinstitutet, samarbetspartner i Kolsänksrätter med biokol har bidragit med kompetens om god praxis inom växthusgaskrediteringsprogram. Kontakt: Kenneth Möllersten, 010 788 68 79, kenneth.mollersten@ivl.se