Projekt om våtmarker och vatten avslutas med ökad biologisk mångfald

Vid Hushållningssällskapet Halland har det under många år drivits projekt kring våtmarker och vatten i jordbrukslandskapet. Det är nu dags för slutkonferens för tre projekt som man arbetat med under flera år. Ämnet för alla tre projekt relaterar till vatten i jordbrukslandskapet.

Projekten som ska avslutas och presenteras den 14-15 december är:

 • Våtmarker som flödesbuffrare – Ett forskningsprojekt kring hur anlagda våtmarker fungerar för flödesbuffring.
 • Wetlands 2.0 – Ett forskningsprojekt kring hur våtmarkerna gynnar pollinerande vild-bin.
 • EU-projektet LIFE-Goodstream där man arbetat tillsammans med markägare i åtta år för att föra Trönningeån söder om Halmstad mot God Ekologisk Status.

– Resultaten har blivit bra med kraftig ökning av den biologiska mångfalden och minskning av fosforhalterna i ån, berättar John Strand, projektledare för LIFE- Goodstream.

  Resultaten ska presenteras

  Under konferensen kommer resultaten från dessa projekt att redovisas. Förutom föredrag blir det också en kort exkursion till Trönningeån för att visa den promenadslingan invid ån som anlagts under projektets gång.

  – Huvudsyftet med projektet är att få Trönningeån att nå god ekologisk status, alltså att minska näringshalterna, riva bort vandringshinder, öka den biologiska mångfalden och minska översvämningarna i Trönninge, säger projektledare John Strand.

  I projektet har det också anlagts en promenaslinga alldeles invid ån i Trönninge samhälle, för att ge Trönningeborna större möjlighet att komma åt ”sin” å och njuta av den lilla oas som ån skapar i samhället. Den har blivit mycket uppskattad av de kringboende.

  Långväga gäster

  Till konferensen i Halmstad kommer gäster från andra LIFE-projekt i Sverige och EU (Estland, Lettland), forskare, åtgärdssamordnare, flera olika länsstyrelser och kommuner, konsulter med flera.

  Plats: Lilla Böslid 146, Eldsberga söder om Halmstad
  Datum:
  14-15 december
  Tid:
  14 december 9.00-17.10, 15 december 8.00-14.00

  Låter det intressant?

  Vill du delta vid konferensen eller komma förbi en stund och ställa frågor? Hör gärna av dig innan så kan vi se när i programmet det passar, alternativt om ni vill bevaka hela konferensen.

  Kontakt

  John Strand, projektledare
  E-post: john.strand@hushallningssallskapet.se
  Telefon: 035-465 18