PiteEnergi och Hushållningssällskapet vill skapa smartare lantbruk

Kan sensorer skapa bättre förutsättningar för de gröna näringarna i Piteå? Nyfikenheten på svaret har lett till ett samarbete mellan PiteEnergi och Hushållningssällskapet. Målet är att förstå behoven hos olika intressenter och kunna hitta smarta och kostnadseffektiva lösningar som skapar nytta.

Teknikutvecklingen inom IoT (Internet of Things) och sensorer utvecklas snabbt, vilket ger nya möjligheter till användningen av data. Temperatur och fuktnivåer i luft och jord är viktiga parametrar för att optimera odling. Med en odlingsperiod som är kortare och intensivare än i övriga landet är det extra viktigt att veta när förutsättningarna är de rätta.

Hushållningssällskapet driver flera projekt, både regionalt och nationellt, med syftet att öka kunskapen som är till nytta för den Gröna näringen. Många av dessa handlar om att använda nya metoder och ny teknik.
– Vi tror att satsningen med PiteEnergi är en av flera byggstenar som underlättar och bidrar till förbättrad precisionsodling. Med ökade priser på insatsvaror och större säsongsvariationer för både temperatur och nederbörd på grund av rådande klimatförändringar är vi i behov av specifik lokal kunskap till våra norrbottniska lantbruksföretag, säger Erik Häggbom, biträdande försöksledare på Hushållningssällskapet.

För PiteEnergi är samarbetet en viktig del i den fortsatta IoT-satsningen. Tekniken som används är det trådlösa kommunikationsnätet LoRaWAN. Redan nu finns sensorer utplacerade på Öjebyn Agro Park för att samla in data som mäter temperatur, fukthalt och näringsinnehåll i jord.
– Det känns spännande att få hitta lösningar som gör det ännu bättre för lantbrukarna. Vi vet att vi behöver öka andelen närproducerat och om vi kan bidra med att göra saker smartare vill vi göra det. Med vårt väl utbyggda sensornät kan vi skapa smarta lösningar i hela kommunen, säger Maria Blomberg, kundansvarig PiteEnergi.

Kontaktpersoner:

Maria Blomberg, Kundansvarig, PiteEnergi
0911-644 39
maria.blomberg@piteenergi.se

Erik Häggbom, Biträdande försöksledare, Hushållningssällskapet
070-247 97 96
erik.haggbom@hushallningssallskapet.se

Marie Lundberg, Affärsområdeschef Lantbruk och landsbygd, Hushållningssällskapet
070-644 52 12
marie.lundberg@hushallningssallskapet.se