Nya Cap-reformen slår hårt mot blommande fältkanter

Miljöersättning för blommande fältkanter lockar allt fler lantbrukare. Tyvärr är de föreslagna reglerna i nya Cap svåra att tillämpa i praktiken. Odlingen av blommande fältkanter hotar att minska drastiskt, skriver företrädare för Hela Sverige Blommar.

I förslaget till nytt miljöprogram för lantbruket finns möjligheten att så blommande fältkanter för att uppnå kraven på miljöyta. Syftet med detta är att få ut mera nektarresurser i landskapet och öka biodiversiteten i slättlandskapet. Det föreslagna regelverket är utformat på ett sätt som försvårar arbetet för den enskilda lantbrukaren och effekten kommer bli att betydligt färre väljer att så blommor åt pollinatörerna.

Med det regelverk som föreslagits får de blommande fältkanterna brytas först den 20 oktober. Därmed tar man bort möjligheten för lantbrukaren att anlägga fältkanterna när det passar som bäst i växtföljden.

Ett så sent brytdatum innebär att det inte går att etablera höstgrödor efter blommande fältkanter. För att få en bra och lyckad etablering, som genererar en blomsterprakt utan skadliga ogräs, krävs det svart och väl bearbetad såbädd. Det är därför väldigt svårt att uppnå en bra etablering på två meter breda fältkanter som lämnas på hösten i samband med höstsådden. Med det nya förslaget reduceras alltså möjligheterna att finna plats för fältkanten i växtföljden då en vårgröda vanligtvis efterföljs av en höstsådd gröda.

I praktiken kommer det nya regelverket att leda till en betydligt mindre areal blommande fältkanter eftersom man endast kommer kunna etablera dem på skiften med vårsäd efter vårsäd eller sent skördade grödor som potatis och sockerbetor i sydliga delar av landet. Blommande fältkanter kommer därmed bli mindre vanligt förekommande.

I Hushållningssällskapets projektet Hela Sverige Blommar har vi väckt intresset och viljan hos lantbrukarna att vara en del av lösningen för att skapa en större biodiversitet i växtodlingen. Ett enkelt och tydligt regelverk under föregående CAP gav stor frihet och handlingsutrymme åt lantbrukarna, utan att vi tappade de effekter som strävades efter i projektet, det vill säga födoplatser och boplatser för framför allt pollina

På bara fyra år har vi gått från 70 hektar till drygt 2 000 hektar blommande fältkanter och trädor. Under 2022 deltog 800 lantbrukare från hela Sverige. En stor del av dessa blommande fältkanter är fleråriga och många av dem står kvar långt in på hösten. Vi rådgivare strävar alltid efter att styra blomsterytorna till ytor där de kan vara kvar så länge som möjligt men det är viktigt att även ha plats för de lantbrukare som inte har den möjligheten eller som är i behov av flexibiliteten utifall omvärlden ändrar sig.

Det är mycket olyckligt att försöka styra med förbud och regelverk, det ger ett kraftigt kontraproduktivt budskap. Vi projektledare för Hela Sverige Blommar är rädda för att det arbete vi byggt upp de senaste åren kommer att raderas av ett regelverk som inte uppnår målen!

Vi föreslår ett tidigare brytdatum för att möjliggöra etablering av fältkanter på så många platser i växtföljden som möjligt. Förslagsvis samma datum som gäller för obrukad fältkant. Givetvis ser vi också fördelar med att blommorna står långt in på hösten, men vi menar att det är bättre att ha en så stor del blommande ytor som möjligt mellan maj och augusti, än att ha några få ytor som står kvar ända till 20 oktober.

Projektledarna för Hela Sverige Blommar:

Mattias Hammarstedt, HIR Skåne

Sofie Pålsson, Hushållningssällskapet Halland

Benjamin Bollhöner, Hushållningssällskapet Norrbotten/Västerbotten

Anna Douhan Sundahl, HS Konsult

Hanna Johansson, Hushållningssällskapet Västra

Madelene Wiström, Hushållningssällskapet Östergötland

Pernilla Sjögren, Hushållningssällskapet Blekinge-Kalmar-Kronoberg