Ny riksorganisation bildad med syfte att stärka samverkan för svensk ull

Den 6 september bildades Arena Svensk Ull – ekonomisk förening, en ny riksorganisation med målet att öka användningen av svensk ull, på Hushållningssällskapet Västra i Skara. En historisk händelse som samlar företag och organisationer från hela branschen med intresse i den svenska ullen.

I föreningen finns redan alla led representerade; lammproducenter, fårklippare, ullinsamlingsstationer, industri, spinnerier, ullförsäljare, hemslöjd, rådgivning och utbildning. Uppslutningen har varit stor och redan nu har 16 företag och organisationer ansök om och beviljats medlemskap.

Målen med den nya organisationen är att stärka samverkan för svensk ull i alla led och man kommer bland annat arbeta för en fungerade logistik och bidra till lösningar för att möjliggöra insamling, klassificering och försäljning av svensk ull.

– På senare år var det varit ett enormt engagemang för den svenska ullen och det är en stor fördel att vi nu kan samla styrkorna och öka samarbetet, säjer Karin Granström på Hushållningssällskapet Västra, en av drivkrafterna inför uppstarten.

Styrelsen som valdes på stämman har en bred förankring inom hela sektorn. Till ordförande i den nya organisationen valdes Christian Lundell, vd på Nordiska Textilakademin, Borås.

Styrelsen Arena Svensk Ull:
Ordförande: Christian Lundell, vd på Nordiska Textilakademin, Borås.
Kassör: Mats Pettersson, lammproducent och vd på Hushållningssällskapen Gotland
Sekreterare: Maria Jacobsson, verksamhetschef Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

Gudrun Haglund-Eriksson, lammproducent i Närkesberg och ordförande i Svenska Fåravelsförbundet
Hans Bulthuis, egenföretagare på Ullkontoret Gotland
Roger Bush Egen företagare Wålstedts Ullspinneri, Dalafloda, ordförande Ullvilja
Håkan Johansson, Svenska Fårklipparförbundet
Rebecca Josefsson, produktingenjör på Woolpower AB, Östersund

För mer information, kontakta:
Karin Granström
Lantbruksrådgivare, Hushållningssällskapet Västra
Telefon 070-257 67 60
karin.granstrom@hushallningssallskapet.se

Christian Lundell, ordförande
073-960 26 26