Nu får länets måltidspersonal efterlängtad utbildningsinsats

Nu ska måltidspersonal i länet få möjlighet att lära sig mer om hur ekologisk mat produceras och kan användas i det offentliga köket, först ut är måltidspersonal i Härjedalen kommun.

Projektet Framtidens EKOkonsument har fokus på kunskapshöjning av den ekologiska produktionen i länet, både för måltidspersonal och skolelever. Satsningen innebär att måltidspersonal får möjlighet att delta på workshops och studiebesök på ekologiska lantbruk. Först ut att få delta är måltidspersonal från Härjedalen som ska få delta i en praktisk workshop.

”Genom att vidareutbilda måltidspersonalen om ekologiska värden och att praktiskt laga måltider med ekologiska råvaror i workshops kan eko främjas i det offentliga köket. Genom att öka andelen ekologisk konsumerad och producerad mat så kan vi nå både miljö- och klimatmål på köpet. Projektet spelar en viktig roll för ett mer hållbart livsmedelssystem i länet” säger Towe Johnson, projektmedarbetare från EkoMatCentrum.

Projektet har en tydlig framtidsvision – att öka den ekologiska produktionen och konsumtionen i länet, och förhoppningsvis även inspirera skolbarnen att bli framtidens ekoproducent. För att lära skolelever om ekologisk livsmedelsproduktion använder sig projektet av verktyget ”Farmer Time” som funnits i Sverige sedan 2019 och ser till att vetgiriga och nyfikna skolklasser får lära känna en bonde under en längre period. Detta sker med korta digitala samtal där bonden visar upp sin vardag.

”I detta unika projekt lär vi både måltidspersonal och elever om ekologisk livsmedelsproduktion. Genom att vi vidareutbildar måltidspersonal genom workshops och studiebesök så blir de en naturlig bro mellan skolelever och lantbrukare genom maten de lagar” säger Lisa Conrad, projektledare på Hushållningssällskapet Jämtland.

Men det är inte bara relationen mellan skolbarn och ekologiska lantbrukare genom Farmer Time samt utbildningsinsatser mot måltidspersonal som projektet kommer jobba med. Hösten 2024 kommer en EKOfestival att anordnas. Då firas den ekologiska produktionen och konsumtionen i länet med folkfest och musik!

FAKTA EKOLOGISK PRODUKTION OCH KONSUMTION
Regeringen har satt målet att 30 % av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 och 60 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030. Idag brukas 36 % av den Jämtländska marken ekologiskt (vilket är nästan dubbelt så mycket som rikssnittet), men det speglas inte i den offentliga måltiden som 2022 nådde 24% ekologiska inköp (Ekomatcentrum 2023). Det är dessutom en rejäl minskning från föregående år då genomsnittet i Jämtland låg på 33% ekologiska inköp i offentlig sektor.

FAKTA OM PROJEKTET
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Hushållningssällskapet Jämtland och EkoMatCentrum och pågår till december 2024. Projektet Framtidens EKOkonsument är finansierat av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Länsförsäkringar Jämtland och Hushållningssällskapet Jämtland.

Kontaktperson

Towe Johansson, EkoMatCentrum 073 301 82 60

Li Degerman, EkoMatCentrum 073 781 37 95