Nordens första Living Lab för Solbruk

Solceller i kombination med jordbruk ska testas genom Interreg-projekt

Kan man anlägga solceller på åkermark och samtidigt fortsätta bruka jorden? Hushållningssällskapet Halland har tillsammans med tio parter i Sverige och Danmark beviljats medel från Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak för att starta ett projekt inom jordbruk och solenergi. Projektet ska undersöka och testa olika sätt för att odla i kombination med solceller.

För att nå EU:s uppsatta klimatomställningsmål krävs expansion av förnybara energikällor, där utveckling av förnybar energiteknik behöver kombineras med energieffektivitet och effektiv markanvändning. Håkan Cajander är Senior projektledare vi Hushållningssällskapet Halland och han ser ett stort behov av det beviljade solbruksprojektet.

– Både Danmark och Sverige delar behovet av att hitta lösningar där fler nyttor kan skapas på samma mark. Det behövs sätt är att kombinera jordbruk och solenergi – det behövs solbrukssystem berättar Håkan Cajander.

Forskning
Förprojektet som avslutades i februari i år visade att det finns begränsat med forskning och erfarenhet kring hur och om solbrukssystem kan utformas i Norden. Både för att ge effektiv produktion av solenergi, samtidigt som livsmedelsproduktionen bibehålls eller till och med förbättras.

– Det finns väldigt lite beprövad forskning i Norden, därför är det viktigt att göra detta. Vi kommer att skapa Nordens första Living Lab med demonstrationsmiljöer i Sverige och Danmark. På så sätt kan vi testa olika metoder och grödor på olika platser i olika jordar, berättar Håkan Cajander.

Långsiktigt arbete
För att utvärdera utbyggnaden av solbrukssystem krävs ett långsiktigt utvecklingsarbete. Projektet ska utvärdera och analysera hur solceller, grödor, jordbruksmaskiner och energilagring kan användas och kombineras i praktiken.

– Ju längre tid det gått sen vi gjorde ansökan så blir frågan mer och mer aktuell. Kombinationen att öka elförsörjningen och samtidigt behålla eller öka livsmedelsproduktionen är högaktuell, men det behövs mer kunskap, avslutar Håkan Cajander.


Partner i projektet:

  • Hushållningssällskapet Halland
  • High 5 innovationsarena
  • European Energy
  • Högskolan i Halmstad
  • Solelsgrossiten
  • AgroIntelli
  • Varbergs energimarknad
  • RISE
  • Samsö kommun
  • Region Halland
  • D-fine

Projektet startar den 1 augusti 2024


Kontakt
Håkan Cajander, Senior projektledare
E-post: hakan.cajander@hushallningssallskapet.se
Telefon: 035-465 15