Naturbruksgymnasiet Kalmar är kvalitetsmärkt hästgymnasium

Naturbruksgymnasiet Kalmar kan numera stoltsera med utmärkelsen Kvalitetsmärkt hästgymnasium. Det är Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, som tagit fram en hästcertifiering för hästgymnasier.

– Vi har verkligen blivit synade i sömmarna. För oss har det betytt en viktig egenrevision för att säkerställa att allt är korrekt och att utbildningen håller hög kvalitet, säger rid- och hästlärare Marie Lindgren.

Ett certifieringsföretag har gått igenom allt från hästarnas journaler och utbildningsnivå till lärarnas kompetens och rutiner på skolan. Elevernas praktikplatser, APL, har också granskats noggrant.

– Det är viktigt att även APL-platserna har utbildad personal, följer kollektivavtal och är trygga för eleverna. Vi besöker dem varje år för uppföljning och har därför ett begränsat antal platser, säger Marie Lindgren.

Naturbruksgymnasiet Kalmar drivs av Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge och är det fjärde hästgymnasiet i landet som blivit certifierat.

– Våra elever kan vara säkra på att de får en högkvalitativ utbildning till hästskötare, säger Marie Lindgren.