LEVA-Halland bjuder in till pressträffar

LEVA (Lokalt engagemang för vatten) är ett koncept för förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning och är en del i en större riksomfattande satsning i ett samarbete mellan Havs-och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Sveriges fem vattenmyndigheter och LRF. Välkommen till någon av våra pressträffar där vi berättar mer om hur vi kan nå ännu mer hållbar livsmedelsproduktion, genom bättre vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald.

Om LEVA-Halland

Projektet startade 2019 och har varit lyckat så här långt. För att skapa långsiktighet så gick Hallands kustkommuner samman för att se hur man kunde jobba tillsammans kring åtgärdssamordningen, för att kunna ha lite olika kompetenser och minska sårbarheten i arbetslaget. Falkenbergs kommun har ett eget projekt och övriga 4 kustkommuner har gått ihop och medfinansierar ett projekt som Hushållningssällskapet Halland är huvudman för. Båda projekten samverkar och går under LEVA-Halland.

Finansiering

Projekten är finansierade fram till och med 2025 med LOVA-medel.

Vill ni veta mer om hur åtgärdssamordnarna inspirerar lantbrukarna att göra åtgärder för en ännu mer hållbar livsmedelsproduktion, genom bättre vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald? Då är ni varmt välkomna till någon eller några av dessa pressträffar!

Pressträffar under vecka 22

Laholm: Den 29/5 kl. 9.30 hos Jon Karlsson, Veinge Kapplet 6, Laholm

Vi visar en befintlig våtmark som ska renoveras, den är en av dom bästa våtmarkerna i Halland och kanske i landet på att rena växtnäring från vattnet.

Det finns en samverkansgrupp för LEVA-projekten i Halland, där representanter från kommunerna, LRF Halland, Högskolan i Halmstad och Länsstyrelsen är med, detta för att få ut mesta möjliga av vattenförvaltningsarbetet i Halland. Gruppen finns på plats vid pressträffen.

Hitta till Kapplet

Varberg:

Den 30/5 kl. 10.00 bjuder vi in till pressträff på Skygge gård, Dagsås. Här gjordes en våtmark förra sommaren. Den är en av ca 10 åtgärder som är en samverkan mellan TURs vattenråd och LEVA-Halland. Våtmarken har även bevattningsfunktion. Lantbrukarna Olof och Per Skyggesson medverkar tillsammans med LEVA- åtgärdssamordnare.

Hitta till Skygge gård

Halmstad:

Den 31/5 kl. 9.30 vid fågeltornet vid Plönninges våtmarker i Mannarp kommer en fältträff äga rum där temat är restaurering av våtmarker. Hushållningssällskapet Halland, Region Halland, privat markägare, ordf. Halmstads ornitologiska förening, kommunekolog Halmstad, kommer att berätta vilka planer och visioner som finns för denna restaurering och hur olika intressen kan sammanflätas på bästa sätt.

Hitta till Mannarp

Kungsbacka:

Vi avslutar LEVA-veckan i Kungsbacka den 1/6 kl. 10.00. I Rågelund finns ett intressant våtmarksläge, för både näringsrening och biologisk mångfald. Där träffar vi lantbrukare som är intresserade av att göra åtgärder, vi berättar också om vad det innebär att strukturkalka åkrarna och hur det kan minska näringsläckaget.

Hitta till Rågelund

Kontakt

Vid frågor kontakta åtgärdssamordnare:

Harald Lagerstedt, Hushållningssällskapet Halland
Telefon: 070-540 52 95
E-post: harald.lagerstedt@hushallningssallskapet.se

Kalle Ström Töttrup, Hushållningssällskapet Halland
Telefon: 073-620 59 74
E-post: kalle.strom-tottrup@hushallningssallskapet.se

Lina Floer, Falkenbergs kommun
Telefon: 076-697 24 48
E-post: lina.svensson-floer@falkenberg.se