Karin Granström, husdjursagronom, får Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens landsbygdsstipendium

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Landsbygdsstipendium delas ut till en person som genom idérikedom och engagemang i sin praktiska verksamhet på ett positivt sätt har bidragit till utvecklingen på landsbygden. I år delas stipendiet ut till Karin Granström, husdjursagronom och rådgivare vid Hushållningssällskapet Västra.


Nomineringen lyder:
Till agronom Karin Granström, Karlstad, för hennes arbete som husdjursrådgivare, som präglas av bred kunskap och god förmåga att engagera olika aktörer för att utveckla landsbygden och dess företagare i nya banor.

Ett rikt yrkesliv
Karin har under i stort sett hela sitt liv engagerat sig för svenskt jordbruk och livsmedelsproduktion. I sin yrkesroll som agronom har hon arbetat både som lärare på naturbruksgymnasier, drivande produktionsrådgivare för djurgårdar och genomfört många projekt som gett bestående positiva resultat och utveckling i landsbygdens branscher. Hennes arbete som rådgivare på Hushållningssällskapet har präglats av bred kunskap och ett stort engagemang och hon har varit en eldsjäl i sin yrkesutövning inom främst nötkötts och lammproduktionen.

Under många år har Karin varit en viktig person för de bönder och föreningar som gör Vämland till ett attraktivt landskap att bo i och besöka. Karins arbete präglas av en bred kunskap och ett stort engagemang och hon är och har alltid varit en eldsjäl både privat och i sin yrkesutövning när det gäller att främja en livskraftig och levande landsbygd.

Uppdrag och projekt som gjort avtryck och där Karin varit drivande:

  • Lamm i Värmland – producentring
  • FÅRfesten i Kil
  • Arbete för svensk nötköttsproduktion
  • Författare facklitteratur
  • Arbetsmiljöarbete för att minska olyckor i lantbruket
  • Framtidens stall
  • Arena Svensk Ull
  • Inspirationsresor för landsbygdsföretag
  • Nätverk för ökad livsmedelproduktion i Värmland

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien delar årligen ut priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Riksmarskalk Fredrik Wersäll delar ut priserna och belöningarna vid akademiens högtidssammankomst i Stockholms Stadshus den 28 januari 2024.