Hushållningssällskapet Jämtland delar ut 300 000 kr ur Lars Trollsås stiftelser till lantbruksföretagare i länet

Hushållningssällskapet i Jämtland delar ut medel ur Lars Trollsås två stiftelser. Medlen går 2023 till fyra lantbruksföretagare i Jämtlands län som alla driver hållbara och långsiktiga verksamheter. Stiftelsens utdelning betyder mycket, och gör reell skillnad för de företag som får stipendiet. Stipendierna är även unika i sitt slag för näringslivet i vår region.

Stipendiaterna tillkännages officiellt den 23 april.

”Eftersom det är det första året som det nya stipendiet delas ut föreslog jurygrupperna att två utdelningar skulle göras, och förslaget godtogs” säger Mats Gärd, juryordförande.

Stipendiemottagarna för Lars Trollsås stiftelse 2023 är:
Liw Pålsson, Q-Mjalka
Eva Rappe, Tullus Lantliv

Stipendiemottagarna för Lars Trollsås stiftelse för fjällkons bevarande 2023 är:
Emil Sellsve och William Lönn, Gisselås lantbruk
Erik Olsson, Mellangården

Söndagen den 23 april ca kl 16.45 kommer utdelningen av stiftelsen ske på Arctura i Östersund. Press inbjuds att närvara för att träffa stipendiater och jury. Motivering till utdelningen och prissumman överlämnas vid utdelningen.

Hushållningssällskapet vill vid årets utdelning särskilt uppmärksamma Lars Trollsås unika gärning genom att i samband med årets utdelning bjuda in medlemmar till en föreläsning med Richard Tellström, docent i måltidskunskap och en av de främsta experterna på matkultur och måltidshistoria. Richard ska föreläsa om matkultur och måltidshistoria och dess kopplingar till jordbruket.

Bakgrund:

Lars Trollsås f. 1934 från byn Trollsåsen har instiftat två stiftelser. Lars Trollsås stiftelse för fjällkons bevarande delas till företagare som arbetar och verkar för att bevara fjällkon. Den andra stiftelsen Lars Trollsås stiftelse har som ändamål att främja miljövård genom att öka möjligheterna att försörja sig på verksamhet inom gröna näringar i Jämtlands län. Stiftelserna förvaltas av Hushållningssällskapet i Jämtlands län och ska delas ut vid Hushållningssällskapets årsstämma.

Vid frågor om priset:

Mats Gärd

Ordförande Hushållningssällskapet Jämtland

070 605 84 54

Vi praktiska frågor kontakta:

Julia Pearson

Kommunikatör Hushållningssällskapet Jämtland

063 15 52 06, 070 525 1138

Meddela Julia om ni ämnar delta.