Här prisas årets landsbygdsinsatser i Norr- och Västerbotten

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten har delat ut priser för årets landsbygdsinsatser. Priserna är ett viktigt och traditionsrikt led i verksamheten - i över 200 år har Hushållningssällskapet uppmärksammat duktiga företagar- och landsbygdsgärningar. Prissumman för respektive pris är 10 000 kr.

Norrbottens Landshövding, tillika ordförande i Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Lotta Finstorp, delade ut priserna i en ceremoni i samband med Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens årsmöte på Pite Havsbad.

Priserna som delades ut var årets landsbygdsföretagare, årets lantbruksföretagare och Ragnar Lassinanttis Kulturpris.

Läs mer om alla pristagarna nedan.

På bilden från vänster:

Mottagare av Ragnar Lassinanttis Kulturpris Bernhard Lindquist och Jan Tollin, Särkilax Kyrkas Vänner. Mottagare av priset som Årets landsbygdsföretagare Lars Malmström, Rajamaa. Lotta Finstorp, ordförande Hushållningssällskapet. Mottagare av priset som Årets lantbruksföretagare Anniqa Edström-Nygård och Arne Edström, Edgården.

Årets lantbruksföretagare

Arne Edström & Anniqa Edström-Nygård, Edgården, Flarken.

Edgården är ett lantbruksföretag som i huvudsak bedriver grisproduktion. De har 240 suggor.

De är fjärde generation på gården och lever efter devisen att vi ska bruka jorden utan att förbruka den, så att fler generationer efter oss kan fortsätta. Familjen drivs av att ha en välmående gård med åkermark i bra skick och ett utvecklat företag i takt med tiden.

För Arne och Anniqa är omsorgen om grisarna det viktiga. De använder boxar som är välströade och alla suggor, som inte är i egen box med sina smågrisar, går tillsammans i flock i stora liggboxar, välfyllda med halm. De behandlar alla djur som är sjuka, men medicinerar aldrig i förebyggande syfte som det görs i många andra länder. Arne och Anniqa arbetar för att djuren ska ha det så bra som möjligt och då är de också friskare.

Motivering: För sina insatser att med starkt engagemang och tydliga framtidsvisioner driva och utveckla ett välskött och modernt lantbruk tilldelas Edgården Hushållningssällskapets pris som Årets Lantbruksföretagare i Norrbotten-Västerbotten.


Årets landsbygdsföretagare

Lars & Kaisu Malmström, Rajamaa, Moudoslompolo.

Rajamaa är ett riktigt familjeföretag, som ända från starten 1986 har drivits av familjen Malmström. Det är beläget på en ö i Muonio älv, älven som förenar Sverige med Finland. Namnet på ön är Pitkäsaari (Långön), och byn heter Muonio.

Rajamaa organiserar program baserat på naturturism, och är certifierade som ekologiskt turistföretag genom ”Naturens Bästa”.

Lars och Kaisu Malmström har genom initiativförmåga, uppfinningsrikedom, marknadskunskap och en imponerande uthållighet etablerat sin verksamhet Rajamaa på den gamla kyrkplatsen Mounionalusta norr om Pajala. Dom såg tidigt möjligheter i våra dolda naturresurser som hemmablindhetens skygglappar inte gav något värde.

Deras produktutveckling gör nu att franska turister vintertid åker skidor över de tornedalskas myrmarkernas snöglimrande ödslighet och sommartid blandas norska hjortronplockare med europeiska fiskare som har harr och gädda i blicken.

Rajamaa är uthålliga i sitt arbete inom turismen och är ett föredöme.

Motivering: För sina insatser att genom driftighet, kreativitet och innovationsförmåga utveckla ett förtjänstfullt landsbygdsföretag tilldelas Rajamaa Hushållningssällskapets pris som Årets Landsbygdsföretagare i Norrbotten-Västerbotten.

Ragnar Lassinanttis Kulturpris

Särkilax Kyrkas Vänner, Övertorneå.

Ideella föreningen Särkilax Kyrkas Vänner tilldelas Ragnar Lassinanttis Kulturpris för sina insatser för att främja kulturliv och historiekunskap i Tornedalen och för sitt arbete med att återskapa minnet och kulturarvet efter den medeltida Särkilax kyrka i Övertorneå som förstördes i samband med vårfloden och islossningen 1617.

Motivering: För sina insatser att främja och vårda det norrbottniska kulturarvet tilldelas Särkilax Kyrkas Vänner Ragnar Lassinanttis kulturpris.

Ragnar Lassinanttis fond instiftades av Hushållningssällskapet 1975 för främjande av föredömliga insatser inom kultur och näringsliv i Norrbotten och Nordkalotten. Ragnar Lassinantti var ordförande i Hushållningssällskapet under åren 1967-1984.

Om Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten är en medlemsstödd och oberoende kunskapsorganisation som erbjuder och utför företagsrådgivning, konsultuppdrag, utbildning och utvecklingsprojekt inom de gröna näringarna. Därtill driver vi fiskodlingar och försöksverksamhet för att inspirera och tillgodose utveckling och nya innovationer inom trädgård och lantbruk. Vi har ca 1 200 medlemmar från Karesuando i norr till Nordmaling i söder, som drivs av visionen om en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer.

Kontakt:

Petter Antti, VD Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

070-530 30 44