Grönt ungdomsstipendium till Maja från Luleå

Maja Ljungkvist från Luleå har tilldelats Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens nyinstiftade ungdomsstipendium, Grön framtid, och belönas med 25 000 kr.

Det för året nyinstiftade stipendiet ska uppmuntra fler unga att utbilda sig inom de gröna näringarna för att möta framtidens kunskapsbehov i norr - där stora industriinvesteringar sker, och där fler munnar kommer behöva mättas.

Belöningen på 50 000 kr delas i år mellan två stipendiater och utdelningen har skett vid två olika tillfällen under sommaren. Sofie Burvall från Tavelsjö, Västerbotten har sedan tidigare mottagit sitt stipendium och nu har även årets andra stipendiat, Maja Ljungkvist, 26, från Luleå, fått sin belöning vid en ceremoni på Hushållningssällskapets försöksgård Öjebyn Agro Park.


Växande intresse

Till vardags studerar hon Växtodlingsprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, för att bli mark/växtagronom – en utbildning hon fick upp ögonen för under sin tid på Grans naturbruksgymnasium.

- Vi hade ett kursmoment som berörde växtodling och i samband med detta pratade jag med läraren som var utbildad mark/växtagronom. Hon berättade mycket om utbildningen och vad en agronom gör. På så sätt fick jag fick upp ögonen för en utbildning som jag tidigare inte visste fanns, säger Ljungkvist.

Efter gymnasiet jobbade hon på hästgårdar, men drömmen om studier vid SLU i Ultuna fanns kvar. Hösten 2022 blev hon antagen till Växtodlingsprogrammet där hon nu har läst sina första terminer.

- Jag vet med säkerhet att jag har hittat rätt, att jag ska bli mark/växtagronom! I framtiden vill jag hem till Norrbotten och jobba med växtodling. Jag försöker redan nu att lära mig om vad som skiljer växtodlingen åt i olika delar av Sverige. Föreläsare pratar gärna om Skåne, men har ofta dålig koll på norra Sverige, säger hon.

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens ungdomsstipendium, Grön framtid, kan sökas av alla som är mellan 18 och 30 år, är född eller skriven i Norr- eller Västerbotten och som har blivit antagen till en eftergymnasial utbildning inom de gröna näringarna. Ansökan sker på Hushållningssällskapets webbplats och är öppen fram till 28 februari varje år.

FAKTA

Om Hushållningssällskapets Ungdomsstipendium – Grön framtid:

Stipendiet är instiftat av Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

Ansökan är öppen fram till 28 februari varje år.

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens Förvaltningsutskott beslutar vem eller vilka som tilldelas stipendiet.

Belöningen är 50 000 kronor årligen, vilket kan delas på max två stipendiater.

Sökande ska vara:

  • Född eller skriven i Norrbotten eller Västerbotten.
  • Mellan 18 och 30 år fyllda.
  • Antagen till en eftergymnasial utbildning inom de gröna näringarna med bas i jord eller skog.


KONTAKT Hushållningssällskapet

Petter Antti VD Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Mobil 070-530 30 44 | E-post petter.antti@hushallningssallskapet.se

Marie Lundberg Affärsområdeschef Lantbruk och Landsbygd

Mobil 070–644 52 12 | E-post marie.lundberg@hushallningssallskapet.se