Glada och rörda lantbrukare prisades när Lars Trollsås stiftelser delades ut

Hushållningssällskapet i Jämtland delade under söndagen ut 300 000 kr ur Lars Trollsås två stiftelser. Medlen gick till fyra lantbruksföretagare i Jämtlands län som alla driver hållbara och långsiktiga verksamheter.

Stipendiemottagarna för Lars Trollsås stiftelse 2023 är:
Liw Pålsson, Q-Mjalka
Eva Rappe, Tullus Lantliv

Stipendiemottagarna för Lars Trollsås stiftelse för fjällkons bevarande 2023 är:
Emil Sellsve och William Lönn, Gisselås lantbruk
Erik Olsson, Mellangården

Hur känns det att få stipendiet?

”Som att få en varm kram” säger Eva Rappe. ”Med stipendiet ska jag investera i en bär- och fruktodling. Jag vill planera efter vilda pollinerare och fåglar”
”Det känns roligt att bli uppmärksammad och erkänd. Det visar också att om du vill så kan du” – Erik Olsson
”Det känns jättekul att få stipendiet” säger Emil Selleve. Vi vill bygga om så att vi kan ta hem djuren i fjöset” fyller William Lönn i.
”Det känns överväldigande” säger Liv, ”det var så fina motiveringar. De här stipendierna är så viktigt för individen”.

Stiftelsens utdelning betyder mycket och gör reell skillnad för de företag som får stipendiet. Stipendierna är även unika i sitt slag för näringslivet i vår region.

Nomineringar:

Lars Trollsås stiftelse för fjällkons bevarande

”Årets stipendium tilldelas Emil Sellsve och William Lönn, som med sitt hållbara och framåtsyftande arbete för den svenska fjällkon idag bedriver mjölkproduktion med renrasiga fjällkor. Emil och William vill få en helhetsbild över allt från avel till färdiga livsmedelsprodukter. De har gått seminörskurs och renoverar nu för att få ett mer hållbart jordbruk med mjölk-och köttprodukter från fjällkor samt även SRB-kor. Drömmen är att kunna sälja gårdens produkter lokalt för att ytterligare minska klimatavtrycket.”

”Årets stipendium tilldelas Erik Olsson som med sitt hållbara och långsiktiga arbete för den svenska fjällkon bedriver småskalig
mjölkproduktion med traditionell fäboddrift i tvåfäbodsystem. Mjölken från gårdens renrasiga fjällkor samt Jerseykor förädlas till ost och smör. Erik vill renovera och utveckla fäbodarna för att barnen, den framtida generationen, ska få lära sig och kunna fortsätta denna klimatsmarta livsmedelsproduktion med utmarksbete och fäbodbruk.”


Lars Trollsås stiftelse

”Att se andra som en förutsättning för ett hållbart företagande är en nyckelfaktor för framtidens företagare på landsbygden. Liw visar och prioriterar detta i sitt företagande som en del i ett vad hållbarhet kan handla om. För att kunna skapa en produkt som är hållbar på riktigt är det en kombination av ekonomi, miljö och sociala faktorer som spelar roll och Liw lyfter branschen med fokus på detta i sitt företagande. Att vara en bra arbetsgivare med schyssta villkor skapar både förutsättningar för andra och för sig själv att kunna utvecklas där man samtidigt skapar en ekonomiskt och miljömässigt hållbar produkt, både för konsument och morgondagens gröna företagare. Därav tilldelas Liw Pålsson Lars Trollsås Näringslivsstiftelse 2023.”

”Årets stipendium tilldelas Eva Rappe som med sitt intresse och engagemang för lantraser och bevarande av dessa visar att de traditionella raserna har en plats även i framtiden. Eva visar att med företagsamhet och drivkraft går det att skapa arbete där man lever och bor, i allt från äggproduktion till fruktodling. Hon har framtidsvisioner och en önskan om att bredda sitt företagande för att skapa en hållbar och livsbejakande miljö för alla varelser, både stora och små.”

Bakgrund
Lars Trollsås (f. 1934) från byn Trollsåsen har instiftat två stiftelser. Lars Trollsås stiftelse för fjällkons bevarande delas till företagare som arbetar och verkar för att bevara fjällkon. Den andra stiftelsen Lars Trollsås stiftelse har som ändamål att främja miljövård genom att öka möjligheterna att försörja sig på verksamhet inom gröna näringar i Jämtlands län. Stiftelserna förvaltas av Hushållningssällskapet i Jämtlands län och ska delas ut vid Hushållningssällskapets årsstämma.