Gensax ger innovativt sätt att bekämpa rapsbaggar i våroljeväxter

(ENBART PUBLICERING 1 APRIL!)

Ett forskarteam på Hushållningssällskapet tror sig lyckats få fram vårrapssorter där var tionde blomma är en flugfälla. Dessa flugfällor kommer från blomman Dionaea Muscipula vilka är köttätande växter. Forskarteamet har haft lyckade resultat i växthus och är nu redo att göra riktiga fältförsök.

Hushållningssällskapet Östergötland kommer under sommaren att prova en spännande lösning på rapsbaggeproblematiken i våroljeväxter. De kommer ha ett sortförsök i vårraps med sorter där gener från Venus flugfälla, Dionaea Muscipula korsats in.

Försöksledare Agnes Hellgren berättar:

– Det ska bli väldigt roligt att få vara med att utvärdera en sådan innovativ växtodling som är helt i linje med integrerat växtskydd (IPM). Vi är medvetna om att denna metod framstår som kontroversiell men tror ändå att se nyttan med denna vårraps.

Vårrapsen kommer att sås som vanligt och försöket kommer vara inhägnat fram tills skörd. Det kommer odlingsmässigt inte skilja sig från vanlig vårraps förutom att ingen insektsbekämpning kommer utföras.

Försökstekniker Tobias Heintze är en av de som kommer att ta hand om försöket:

– Vi kommer att flyga mycket drönare men vissa graderingar behöver vi göra manuellt. Vi kommer att utföra rapsbaggeräkningar. Det ska bli väldigt spännande att röra sig i dessa vårrapssorter, enligt beställarna ska inte djur över 500 gram vara i fara. Vi kommer dock ändå att sätta upp varningsskyltar om att man bör hålla koll så att katten kommer hem.

Tobias avslutar:

– En stor nackdel med den här typen av vårraps är att vi inte kommer kunna ha bikupor i närheten då vi inte vet exakt vilka insekter som påverkas.

Bilden är framtagen med hjälp av AI-teknik.