Går i pension efter 35 år på samma vd-post

Pressmeddelande 2022-09-27

Under nästa år går vd Mats Halling i pension. Han kan därmed blicka tillbaka på drygt 35 år som vd för Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge. 

− Jobbet handlar ytterst om att stärka landsbygdens och lantbrukets konkurrenskraft, säger Mats Halling.

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge har sedan början av 1988 genomgått många spännande förändringar. Tidigt låg fokus på rådgivning till lantbrukare och fältförsök. Genom åren har det även tillkommit laboratorieverksamhet, djursjukhus, migrationsboende, naturbruksgymnasier och vuxenutbildning.

Mats Halling startade sin karriär som lärare på Gamlebygymnasiet, då Valstadskolan, och som växtodlingsrådgivare i dåvarande Hushållningssällskapet Kalmar. Som nybliven vd fick han uppdraget att sälja kontorslokalerna inne i centrala Kalmar och bygga nya lokaler för verksamheten ute vid flygplatsen. Organisationen bestod på den tiden av en handfull medarbetare, ett antal som idag har vuxit till över 200.

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge är idag verksamt i de tre länen med rådgivnings- och fältförsökstjänster, huvudmannaskap för tre naturbruksgymnasier, vuxenutbildning och delägarskap i ytterligare en utbildningsverksamhet. Dotterbolag finns inom bland annat certifiering och redovisning.

Hushållningssällskapet har utvecklats till en kunskapsorganisation som arbetar affärsmässigt i hela livsmedelskedjan från lantbrukaren via rådgivning till fältförsök och forskning och utveckling. Dessutom är Hushållningssällskapets naturbruksgymnasier en viktig del i genom att utbilda morgondagens företagare och anställda inom skog och jord.

− Vi har nyligen påbörjat arbetet med att bygga upp Gröna nav på alla våra verksamhetsorter, vilken nästa vd kommer få i uppdrag att utveckla vidare. Hushållningssällskapet har alltid haft en viktig roll för både de gröna näringarna och samhället i stort, vilket de senaste åren har blivit ännu tydligare. Vi i förvaltningsutskottet ser därför med spänning fram emot de kommande åren, säger Stefan Johansson, ordförande i Förvaltningsutskottet Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge.

Kontakt
Stefan Johansson
Ordförande i förvaltningsutskottet
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

Tel: 070-641 52 46
E-post: stefan.johansson@hskkb.se