Fredrik Ström ny vd för Hushållningssällskapet Östergötland

Fredriks Ström har utsetts till ny vd för Hushållningssällskapet Östergötland. Han kommer närmast från tjänsten som affärsområdeschef på SGS där han också ingått i den Skandinaviska ledningsgruppen. Han har där ansvarat för tre affärsområden med konsult- och inspektionsverksamhet, bl a riktat till lantbruket. Fredrik har tidigare arbetat bl.a. som vd på miljökonsultbolaget Calluna och som vice vd på SYNLAB.

Fredrik är civilekonom och har en gedigen erfarenhet av ledning, företagsutveckling, försäljning och kvalitetssäkring. Han har arbetat framgångsrikt med lönsam tillväxt och utveckling i flera organisationer med hög andel kompetensdriven expertis; såsom specialister, konsulter, rådgivare eller auditörer/revisorer.

– Det känns som att min yrkesbana syftat till att jag till slut skulle landa i Hushållningssällskapet! Jag är oerhört motiverad och ödmjuk inför att ta mig an uppgiften tillsammans med alla kompetenta medarbetare, säger Fredrik Ström.

– Fredrik har mångårig erfarenhet av ledarskap och har ett tydligt kundfokus. Detta tillsammans med ett starkt affärsdriv och målfokus ger rätt förutsättningar för att leda, och tillsammans med våra medarbetare driva, Hushållningssällskapet Östergötlands fortsatta utveckling, säger Karin Varverud, styrelseordförande.

Nuvarande vd Johan Hedestad slutar på egen begäran och Fredrik Ström tillträder den 11 september.

– Hushållningssällskapets anrika historia visar på avgörande bedrifter tack vare ledande expertis och erfarenhet. Fundamentalt är dock den spännande framtidsvisionen kring fortsatt tillväxt och kompetensförsörjning för lantbrukets och landsbygdens bästa. I och med förändrade förutsättningar och utmaningar behövs Hushållningssällskapet ännu mer som en självklar auktoritet och partner att vända sig till även i framtiden, säger Fredrik.

Kontaktperson
Karin Varverud, styrelseordförande Hushållningssällskapet Östergötland
karin.varverud@hushallningssallskapet.se
076-103 79 79