Framstående företag och kulturambassadörer i norr får viktiga landsbygdspriser

Pressinbjudan

På lördag delar Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten ut priser för årets landsbygdsinsatser i Norr- och Västerbotten.

Media hälsas välkomna att delta på plats alternativt att tidigare synliggöra och uppmärksamma pristagarna, som alla är viktiga för norra Sveriges livsmedelsförsörjning och kultur.

När och var? Lördag den 27 april. Årsmötet börjar kl. 10.00, prisutdelning ca kl 10.20, på Stiftsgården i Skellefteå.

Priserna som delas ut är:

  • årets landsbygdsföretagare
  • årets lantbruksföretagare
  • Ragnar Lassinanttis Kulturpris

Prissumman för respektive pris är 10 000 kr och utdelningen sker i samband med Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens årsmöte. Mer information om pristagarna följer nedan.

Priserna går till aktörer som bidrar till att stärka, inspirera och utveckla landsbygdens näringsliv och kultur, och belöningarna är ett viktigt och traditionsrikt led i Hushållningssällskapets verksamhet. I över 200 år har framstående företagar- och landsbygdsgärningar i de norra länen uppmärksammats och belönats för att sprida goda exempel och möjliggöra hållbara och konkurrenskraftiga landsbygdsnäringar.

Årets pristagare

Årets Lantbruksföretag: Elina & Henrik Liikamaa, Tandfors, Lappträsk

Elina och Henrik Liikamaa har gjort en enastående insats med sin mjölkgård i Tandfors, Lappträsk. Genom att investera i ny teknologi, har de inte bara ökat effektiviteten utan också förbättrat djurens välbefinnande. Deras strävan efter hållbarhet och kontinuerlig utveckling gör dem till en förebild för den moderna lantbruksnäringen.

Årets Landsbygdsföretag: Sara Werner, Öre Gårdsbageri, Håknäs

Sara Werner, ägare av Öre Gårdsbageri, har skapat en blomstrande verksamhet som inte bara omfattar ett hantverksbageri och café, utan också en gårdsbutik som erbjuder lokala produkter. Hennes engagemang för att främja lokalt spannmål och investeringar i en egen kvarn visar hennes dedikation till hållbarhet och lokal ekonomi.

Ragnar Lassinanttis kulturpris: Susanne Rantatalo & Jan Johansson, Gällivare

Susanne Rantatalo och Jan Johansson, har med sin passion för musik och meänkieli spridit Tornedalens kultur och språk långt utanför regionens gränser. Deras arbete som musiker och sångare har inte bara underhållit publiken utan också bidragit till att bevara och främja det tornedalska arvet. Deras kreativitet och engagemang gör dem till verkliga kulturambassadörer för sin region.

Kontakt Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

För frågor om priserna och Hushållningssällskapet generellt:

Petter Antti, VD Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten: 070-530 30 44, petter.antti@hushallningssallskapet.se

För frågor om lantbruk, landsbygd och livsmedelsförsörjning i norr:

Marie Lundberg, affärsområdeschef lantbruk och landsbygd, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten: 070-644 52 12, marie.lundberg@hushallningssallskapet.se