Förenklingsråd bildas – i linje med förslag från förenklingsprojekt

Antalet lagkrav som berör lantbruksföretag ökade med 135% under perioden 1996 till 2021. Nu införs ett förenklingsråd på uppdrag av regeringen, i linje med förslag från regelförenklingsprojektet Metodutveckling för regelförenkling.

Inom projektet Metodutveckling för regelförenkling (ett samarbete mellan Hushållningssällskapet, Växa, LRF, HIR-Skåne och Sveriges lantbruksuniversitet) har man arbetat med dagens regelbörda för lantbruket och bland annat samlat in konkreta förenklingsförslag. Förslagen har sen utretts och lämnats vidare till berörd myndighet.

Förenklingsråd

Ett förenklingsförslag som nu blir verklighet handlar om att införa ett förenklingsråd. Regeringen har instruerat Tillväxtverket att införa det som man kallar för Förenklingsrådet. Förordningen träder i kraft den 15 maj 2024 och är undertecknad Ebba Busch.

Sara Bergström Nilsson är projektledare för Metodutveckling för regelförenkling och ser detta som ett bevis på att projektet behövs.

– Detta är projektets viktigaste förenklingsförslag! Idag är det mycket svårt att lämna in förenklingsförslag för företag. Vi tror och hoppas att instiftandet av ett förenklingsråd kommer att underlätta för företag och bransch att återkoppla till myndigheter och politiker kring regler som behöver förändras.

  Enklare regler

  Projektet har fått in 137 förslag för att förenkla lagstiftningen. Något som projektgruppen märkt under tiden som förenklingsförslag lämnats vidare är att vissa myndigheter tagit dem till sig och faktiskt genomfört förändringar. Redan nu har det skett förbättringar för 12% av de inlämnade förenklingsförslagen.

  – Vi ser att Jordbruksverket försöker förenkla för branschen. Jordbruksverket står bakom cirka 50% av de förbättringar av regelverket som vi har sett under projekttiden, vilket är fantastiskt bra. Ett föredöme bland myndigheter, säger Sara Bergström Nilsson.

  Om projektet

  Det totala antalet lagkrav för en mjölkproducent med växtodling var ca 480 stycken 2021. Inom projektet Metodutveckling för regelförenkling har man arbetat med regelfrågan och bland annat samlat in konkreta förenklingsförslag. Förenklingsförslagen har genomgått konsekvensutredning och sen lagts fram till en expertkommitté. De förslag som expertkommittén ansett varit bra har sen presenterats för respektive myndighet samt politiker för eventuell implementering.

  I projektet deltar LRF, SLU, Växa, HIR-Skåne och Hushållningssällskapet Halland och det finansieras av EU och Svenska staten genom Landsbygdsprogrammet.

  För mer information, kontakta

  Sara Bergström Nilsson, Projektledare, sara.nilsson@hushallningssallskapet.se, 035-465 09

  Helena Lans Strömblad, Rådgivare, helena.lans@vxa.se, 010-471 03 19

  Suzanne Céwe, Branschexpert mjölk, suzanne.cewe@lrf.se, 010-18 44 522

  Anette Bramstorp, Rådgivare, anette.bramstorp@hushallningssallskapet.se, 0708-16 10 06

  Anna Starck, Rådgivare, anna.starck@hushallningssallskapet.se, 0708-16 20 32