Fiskaren i skolan – premiär för ny kunskapssajt om svenskt yrkesfiske

Nu lanseras sajten Fiskaren i skolan, en ny interaktiv webbplats om svenskt yrkesfiske och fiskerinäring för elever och lärare i åk 4–9. Här erbjuds målgruppsanpassat faktamaterial, bilder, filmer och roliga kunskapstest för att öka både kunskap om och intresset för fiskerinäringen.

Fiskaren i skolan ska öka barn och ungdomars kunskap om fisk och svenskt yrkesfiske, dess betydelse för svensk livsmedelsproduktion och hållbar utveckling, men också öka kunskapen om olika yrkesmöjligheter inom fiskerinäringen.

  • Äntligen kan vi visa barn den bredd som finns inom svenskt yrkesfiske och samla information om fiskens väg från båt till bord på ett och samma ställe. Det finns en stark uppslutning bland fiskeorganisationerna att arbeta vidare med information till barn och skola, säger Malin Skog, samordnare på Sweden Pelagic Federation PO.

Som en del av Fiskaren i skolan arrangeras även återkommande digitala studiebesök hos yrkesfiskare och företag inom fiskenäringen där elever och lärare får möjlighet att ställa frågor och få en inblick i vardagen för en yrkesfiskare. Under hösten är ett tiotal digitala studiebesök planerade hos fiskeföretag i olika delar av Sverige. Besöken är kostnadsfria och riktar sig till skolklasser från åk 4–9.

Bakom initiativet står Swedish Pelagic Federation PO, Sveriges Fiskares Producentorganisation, Havs- och kustfiskarnas producentorganisation samt Sveriges Insjöfiskares Centralförbund. Medverkar gör även Göteborgs Fiskauktion, Sjömatfrämjandet och Sweden Pelagic AB med beredningsindustri på Orust.

Arbetet med att ta fram materialet till sajten har skett under ledning av Hushållningssällskapet Västra i samarbete med innovationsbolaget Dimh. Satsningen har finansierats av Västra Götalandsregionen och Jordbruksverket.

Kontaktpersoner:
Sabina Hualpa Blomgren, Hushållningssällskapet Västra
sabina.blomgren@hushallningssallskapet.se, 0511-24839

Malin Skog, Sweden Pelagic Federation PO
malin.skog@pelagic.se, 0731 – 508 708