Fältrapporten ökar förståelsen för svensk livsmedelsproduktion

Beredskapsveckan vecka 39 arrangeras årligen av MSB. Under Beredskapsveckan lyfter Hushållningssällskapet 5 av sina initiativ inom livsmedelsförsörjning och beredskap.

Fyra gånger om året ger Hushållningssällskapet ut Fältrapporten – en lägesrapport över växtodlingen i hela Sverige. Torka och översvämningar påverkar kvaliteten på skörden och i år är det en stor andel spannmål som inte duger till brödsäd utan blir djurfoder i stället. Det gör oss sårbara.

– Med Fältrapporten bidrar vi till att öka förståelsen för inhemsk livsmedelsproduktion, som är viktig ur beredskapssynpunkt, säger Hanna Johansson ämnesansvarig för växtodling på Hushållningssällskapet.

Utredare Bengt Johnsson på Jordbruksverket är en av dem som alltid läser Fältrapporten med stor behållning. Fältrapporten bygger på kunskap som ligger väldigt nära producentledet, vilket Jordbruksverket sällan har direktkontakt med.

– Vår kunskap måste ha sin rot i det jordnära. Fältrapporten ger en ögonblicksbild över hur det ser ut i jordbruket i hela Sverige. Som läsare får jag en likartad bedömningsgrund eftersom Hushållningssällskapets samtliga rådgivare över hela landet använder samma frågemall, säger Bengt Johnsson, utredare på Jordbruksverket.

Jordbruksverket har ofta glädje av Fältrapporten gentemot sina uppdragsgivare Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och EU-kommissionen.

I och med den först torra och sedan blöta sommaren hade Jordbruksverket extra mycket kontakt med Hushållningssällskapets rådgivare och skickade utifrån inkomna uppgifter löpande in underlag till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.