EU-parlamentariker besökte Naturbruksgymnasiet Kalmar

EU-parlamentariker Jessica Polfjärd (M) besökte Naturbruksgymnasiet Kalmar under tisdagen.

– För mig är det viktigt att se verkligheten. Det är en trend att fler unga söker sig till naturbruksprogram och vill jobba inom de gröna näringarna. Vi pratar mycket om skogen i EU-parlamentet och vi svenskar jobbar ihop med Finland när det gäller långsiktigt och hållbart skogsbruk, säger Jessica Polfjärd, som är ledamot och vice gruppledare i Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

Hon välkomnades av rektor Ove Nyblom, Mikael Gustafsson som ansvarar för skogsbruksinriktningen, fem skogsbrukselever, lärarna John Averhäll och Anders Jonasson samt skogsavverkningsföretagare Thomas Håkansson.

Eleverna berättar att 90 procent av dem redan har jobb efter studenten. Det är brist på maskinförare just nu. Många av dem ser fram emot att arbeta som maskinförare medan en redan har sökt vidare till skogskandidatprogrammet vid Linnéuniversitetet.

Utbildning i skogsbruk är kostsam eftersom den kräver den senaste maskinparken och mindre grupper av säkerhetsskäl. Jessica Polfjärd klättrar först upp till eleven Simon som sitter i skotaren, ett terrängfordon som används vid transport av virke. Sedan sätter hon sig bakom spakarna på skördemaskin-simulatorn och får instruktioner av eleven Erik. Uppgifterna om hennes fällda träds volym och kvalitet syns direkt på displayen. All information är digital.

Jessica Polfjärd tar med sig att branschen behöver långsiktiga spelregler. Skogsbruket har ju trots allt en cykel på 100 år till skillnad från EU-parlamentarikerns 5 år. Skogsbruket kanske inte ens borde vara en vänster-höger-fråga av den anledningen.