Ekologisk Försöksrapport 2023: Viktigt verktyg för framtidens jordbruk

Den senaste utgåvan av Ekologisk Försöksrapport är nu tillgänglig, vilket innebär en djupdykning i ekologiska odlingsförutsättningar över hela landet. Skrivna av erfarna rådgivare och forskare, är artiklarna i denna rapport en källa till ovärderlig kunskap och insikter för odlare på alla nivåer.

I den nya Ekologiska försöksrapporten 2023 kan du läsa om intressanta försök och projekt inom ekologisk odling. Artiklarna är skrivna av rådgivare och/eller forskare. Vid alla artiklar finns dessutom en ”Rådgivarens kommentar” där Hushållningssällskapets rådgivare ger sin tolkning av resultaten. Det gör det lättare för odlaren att se vad som är intressant på just dennes gård.

– Denna rapport sträcker sig över ett brett spektrum av ämnen, från alternativa grödor till innovativa odlingssystem och bekämpning av ogräs. Genom att vara lättillgänglig och lättläst blir den senaste forskningen inom ekologisk odling något alla odlare kan ha nytta av, säger Per Ståhl, växtodlingsrådgivare EKO på Hushållningssällskapet Östergötland.

  Artiklarna som redovisas i årets rapport inkluderar bl.a:

  • Höståkerbönorna dog – ärt och luddvicker överlevde bättre
  • Samodling av ettåriga frostkänsliga baljväxter och höstraps
  • Rotskärare effektiva mot rotogräs utan ökad risk för jorderosion och näringsläckage
  • Rotröta i växtföljder med åkerböna och ärt
  • Ökad produktion av kvalitetsgrovfoder med uthållig sorttyp av rödklöver

  Från och med månadsskiftet februari-mars finns Försöksrappporten att hämta eller beställa i tryckt form hos Hushållningssällskapet på hushallningssallskapet.se

  Ekologisk försöksrapport är kostnadsfri tack vare finansiering från Jordbruksverket.

  Rapporten finns tillgänglig för nedladdning:
  https://hushallningssallskapet.se/publikationer/ekologisk-forsoksrapport/

  Kontaktperson
  Per Ståhl
  Växtodlingsrådgivare Eko
  Hushållningssällskapet
  Tel: 0708-29 08 24
  Mail: per.stahl@hushallningssallskapet.se

  Bild: Dreamstime/Pavlo Baliukh