Demonstrationer av framtidens teknik

Under veckan arrangeras Lilla Böslid demo- och mässdagar. Ett evenemang för lantbrukare som vill ta del av den senaste tekniken. I år kommer också framtidens användning av drönare visas.

Förra året var första året som evenemanget Lilla Böslid demo- och mässdagar arrangerades. Fokus låg på demo av jordbearbetningsredskap och i år läggs även plogning till på demofälten. Jonas Bentving som är projektledare ser positivt på utvecklingen av Hallands nya mötesplats för lantbrukare.

- Eventet startade förra året men i år har vi växlat upp. Det kommer vara elva olika ekipage som demonstreras med de senaste redskapen från fem olika varumärken.

Drönare
Det är inte bara jordbearbetningsredskap och plogar som står på agendan. Även drönare är en viktig del i årets demonstrationer.

- Syftet med evenemanget är att visa den senaste tekniken och då är drönare självklart. Här kommer det visas hur drönare kommer kunna användas i lantbruket, berättar Jonas.

  Ett av projekten som Hushållningssällskapet Halland arbetar med just nu är VILL(T)SAM där man ska hitta metoder för att dokumentera och förebygga viltskador med hjälp av drönare. Håkan Cajander är projektledare och kommer delta under dagarna.

  - I projektet fokuserar vi på viltskador från fåglar vilket är något som hela tiden ökar. Det handlar om betesskador, trampskador och att fåglarna äter upp fröerna vid sådd.

   Olika användningsområden
   I föredrag och demonstrationer kommer besökarna få se hur drönare kan användas inom lantbruket på olika sätt idag och i framtiden. De som vill har också möjlighet att prova på att flyga drönare.

   - Drönaren kan användas på så många olika sätt i lantbruket. Du kan inventera dina marker, valla djur, ta bilder av skador för dokumentation och tekniken utvecklas hela tiden. Här får man möjlighet att testa för att se att det inte behöver vara så svårt. En drönare till varje lantbrukare, menar Håkan.

    Arrangemanget
    Lilla Böslid demo- och mässdagar arrangeras av Hushållningssällskapet Halland den 13-14 september på Lilla Böslid, Eldsberga.


    Kontakt
    Jonas Bentving, projektledare
    Telefon: 035-465 14
    E-post: jonas.bentving@hushallningssallskapet.se