Prenumerera på den senaste kunskapen

Med Hushållningssällskapet Hallands HIR-brev får du odlingsråd om alla större lantbruksgrödor inklusive vall, majs, potatis, sockerbetor och fröodling. Du får även tips inom marknadsfrågor, lönsamhetsberäkningar samt EU- och miljöregler.

En halländsk växtodling i framkant kräver tillgång till de senaste rönen och erfarenheter. Jämte vår egen erfarenhet och resultat från halländska fältförsöken kommer vi under 2016 att fördjupa samarbetet med kollegorna i Skåne. I HIR Skåne finns cirka 25 växtodlingsrådgivare, många med specialistkompetens.

HIR-brevet (växtodlingsbrevet) skrivs ihop med HIR Skåne – dock anpassat till de halländska behoven. Samarbetet med Växa Sverige kring växtodlingsbreven upphör därmed.

De nya HIR-breven kommer att ge odlingsråd om alla större lantbruksgrödor inklusive vall, majs, potatis, sockerbetor och fröodling. I breven kommer också stor vikt att läggas vid marknadsfrågor, lönsamhetsberäkningar samt också EU- och miljöregler. Minst 60 HIR-brev kommer att ges ut 2016.

Pris 2016

HIR-brev per mail: 2 300 kr/år
HIR-brev per post: 2 800 kr/år.

Avgiften kommer att faktureras i januari/februari 2016.

Beställ

Ring Hushållningssällskapets växel (Lena Johansson och Agneta Bengtsson) på tel 035-465 00 eller maila dem på adress infohalland@hushallningssallskapet.se

Ange namn, adress samt om prenumerationen gäller HIR-brev per post eller per mail. Vill man ha breven per mail anges även mailadressen.

Har du frågor om HIR-breven? Kontakta någon av våra växtodlingskonsulter. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktsöket nedan.