Premiär för nyutvecklad provtagare

Hushållningssällskapet Östergötland fortsätter att satsa på markkartering.

Ny Gator som är utrustad med en nyutvecklade Wintex provtagare. Ett ekipage som ger både komfort för provtagaren och snabb och effektiv provtagning. Detta är premiär för Wintex 1000S i Sverige som är utvecklad för att klara hårdare jordar en tidigare versioner, vilket kommer väl till pass på våra leror i Östergötland! Önskar du markkarterat så kontakta oss så får du se ekipaget på nära håll.

Kontakt: Magnus Westöö, magnus.westoo@hushallningssallskapet.se, tel: 0702-09 48 06