Lyssna på kunskap om precisionsodling

Nytt avsnitt i Kunskapspodden.  I temaserien om optimering av skördar är vi framme vid del 2 av 3.

I alla sammanhang finns de som gärna testar nytt, likväl som de som helst avvaktar. Hur rådgivarkåren ställer sig till precisionsodlingsverktygens möjligheter och utmaningar kan vara helt avgörande för vad enskilda lantbrukare väljer att satsa på. Henrik Stadig på Hushållningssällskapet menar att bara fantasin och forskningsinsatserna begränsar precisionsodlingens fortsatta möjligheter att optimera skördar. Hans kollega, rådgivaren Svante Andersson, ser den bästa framtiden som en kombination av allt smartare verktyg i kombination med rådgivarnas mänskliga kompetens. SLU-forskaren Christina Lundström ser nätverkande och kunskapsutbyte kring precisionsodling som ett viktigt vinn-vinn-koncept  – för både rådgivarna och odlarna.

Här hittar du Kunskapspodden!

Mer om våra tjänster och markkartering hittar du här.