Potential till god skörd – tips inför vårbruket

​Hushållningssällskapet bidrar i Handelsbankens nyhetsbrev med regionala tips inför vårbruket.

Tack till växtodlingsrådgivarna David Gottfridsson, HIR Skåne. Olle Åkesson, Hushållningssällskapet Skaraborg. Joakim Karlsson, HS Konsult och Kristina Sigfridsson, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten!

Nyhetsbrev Handelsbanken Skog och lantbruk Mars 2019

Hushållningssällskapets Fältrapport mars

Mer tips från växtodlingsrådgivare i hela landet finns i mars månads Fältrapport