Positivt år för Hushållningssällskapet

Det fortsätter att gå bra för hushållningssällskapen. Totalt gick landets 17 sällskap med 15, 5 miljoner kronor i vinst förra året, visar en sammanställning av boksluten.

Ekonomin har stabiliserats på en högre nivå de senaste åren.

– Det är positivt att vi har nått till en ny nivå och ökat både tillväxt och lönsamhet. Nu kan vi vara offensiva och utveckla verksamheten ytterligare, säger förbundsdirektör Jesper Broberg.

På fem år har den totala omsättningen ökat med drygt 100 miljoner kronor till 773 miljoner i fjol.

Skåne och Kalmar-Kronoberg-Blekinge är de sällskap som hade störst vinst 2017: 8,6 respektive drygt 4 miljoner kronor. Rådgivningsbolaget HIR Skåne, som ingår i Hushållningssällskapet Skåne, redovisade sitt hittills bästa resultat i fjol.

– I stort sett alla affärsområden har gått bättre än tidigare. Vi expanderar verksamheten och har redan anställt fem personer i år, säger vd:n Erik Stjerndahl.

Flera av hushållningssällskapen förbättrade resultatet med mer en miljon kronor jämfört med 2016. Ett av dem är Gotland, som nästan fördubblat antalet sökande gymnasieelever till Gotland Grönt Centrum och gjort en lyckad satsning på redovisningstjänster.

– Vi behöver rekrytera fler till att jobba med redovisning, säger vd:n Mats Pettersson.

I västra Sverige har underskotten minskat rejält sedan 2016. Samarbetet fortsätter och från den 1 maj har Hushållningssällskapet Skaraborg tagit över rådgivnings- och konsultverksamheten i Värmland. Det beräknas ge samordningsvinster och ökar dessutom utbudet av tjänster till kunderna.

– Vi har påbörjat en resa för att komma till rätta med de ekonomiska problemen och är på rätt väg. Vår samverkan har förbättrat resultatet med 2,6 miljoner i våra två sällskap, säger Monica Andersson Skall, vd i Väst och Skaraborg.

Kärnverksamheten med rådgivningen går bättre än tidigare. Att det blir minus på sista raden beror på att Skaraborg, som är en koncern där även ett fastighetsbolag ingår, tvingades att skriva ned värdet på fastigheten i dotterbolaget.

Hushållningssällskapens resultat och kontaktuppgifter hittar du här!