Pollineringsprojekt uppmärksammas i TV4

I helgen uppmärksammade TV4 Nyheterna Hushållningssällskapets projekt "Hela Sverige Blommar". I inslaget träffar vi bland annat växtodlingsrådgivaren Mattias Hammarstedt.

Just denna sommar har många medier fångat upp det arbete som görs för att stimulera pollineringen och bibehålla insekter. ”Hela Sverige Blommar” är numera en landsomfattande kampanj där 700 svenska lantbrukare odlar blommor längs sina åkrar i en räddningsaktion för dom pollinerande insekterna. Tidigare bedrevs projektet i Skåne.

Landets vilda bin är starkt hotade – av 300 arter riskerar var tredje att försvinna. En anledning är det storskaliga jordbruket.

Deltagarna har fått en fröblandning som består av till exempel rödklöver, honungsört och solros. Ett problem för de deltagande lantbrukarna är att ogräs som kvickrot och tistel kan sprida sig lättare, men lantbrukaren Johan Knutsson anser att fördelarna överväger.

– Ja tycker att det är värt det, vi skapar mer ytor och vi tror ju att det är bra för hela mångfalden, säger Johan Knutsson, lantbrukare Dösjebro, till TV4.

Mattias Hammarstedt, växtodlingsrådgivare

I inslaget berättar även Hushållningssällskapets Mattias Hammarstedt om projektet.

– Vi skapar ytor och kan öka områden med mat och boplatser för pollinatörer och humlor, säger han.

Sammanlagt handlar det om en total yta motsvarande 1 000 fotbollsplaner.

Se hela inslaget här!