Planteringsdags i skolträdgårdarna

Nu startar arbetet med de populära Skolträdgårdarna på flera av Norrbottens skolor och förskolor. Hushållningssällskapet driver verksamheten för 19:e året i rad, där elever, lärare och föräldrar tillsammans får ta hand om en trädgård, från planering och anläggning till skörd och tillagning.

I år har turen kommit till Sameskolan i Gällivare och Gränsskolan i Haparanda. Målet är att ge elever, skolpersonal och föräldrar grundläggande kunskaper i odling samt i tillvaratagande och tillredning av grönsaker, örter och bär.

Syftet på kort sikt är ett ökat ansvar för förbättring av skolmiljön samt möjligheter att arbeta ämnesövergripande i skolan. På lång sikt är syftet att skapa ett intresse för lokalproducerade produkter och god kosthållning.

Projektet Skolträdgårdar finansieras av Stiftelsen Norrbottens läns Arbetsstugor.

För mer information kontakta: Pia Månsson, tel. 070-203 97 13