Peter de Beau ny ordförande för Hushållningssällskapet Västernorrland

Efter fem år som ordförande lämnade Thomas Bodén över ordförandeklubban i Hushållningssällskapet Västernorrland till Peter de Beau.

Jag vill ta reda på hur man på bästa sätt kan ta nytta av Hushållningssällskapet för utvecklingen av lantbruket i länet. Tänk om vi kunde organisera det gröna nav vi så väl behöver här, säger Peter de Beau.

Peter de Beau är vd för Maskinring Norrland sedan 15 år. Med sitt stora kontaktnät och långa erfarenhet inom både lantbruk och föreningsliv blir han ett värdefullt tillskott till Hushållningssällskapets förvaltningsutskott.

Hushållningssällskapet Västernorrland är verksamt inom fiskodling, gymnasieutbildning och bokföringstjänster, men har inte någon lantbruksrådgivning, något som många ser som Hushållningssällskapets kärnverksamhet.

Tycker du att det behöver förändras?

– Vi kan ha vår egen profil, vi behöver inte se ut som andra. Vi kan hitta samarbeten och andra möjligheter istället.

– Det är det vi behöver jobba med i förvaltningsutskottet nu efter stämman. Vi ska ta fram en riktning för hur vi ska jobba med medlemmar, anställda och andra organisationer. Vi måste samarbeta. Men än är det för tidigt för mig att prata om vilken riktning vi kommer att ha.