Zahra Omer

Titel: Forskning och utveckling, Uppsala

Ort: Uppsala

Telefonnummer: 018-56 04 36

Mobilnummer: 070-604 42 72

E-post: zahra.omer@hushallningssallskapet.se