Josefine Lundblad (föräldraledig)

Titel: Hortorådgivare, grönsaker på friland

Ort: Borgeby

Telefonnummer: 010-476 22 65

Mobilnummer: 010-476 22 65

E-post: josefine.lundblad@hushallningssallskapet.se