Sofia Lindman Larsson (föräldraledig)

Titel: Energi- och byggrådgivare

Ort: Borgeby

Telefonnummer: 010-476 22 29

Mobilnummer: 070-290 35 99

E-post: sofia.lindman@hushallningssallskapet.se