Siri Israelsson (föräldraledig)

Titel: Växtodlingsrådgivare, inriktning eko och miljö

Ort: Vreta Kloster

Telefonnummer:

Mobilnummer: 0768-791512

E-post: siri.israelsson@hushallningssallskapet.se