Sally Kanger

Titel: Försökstekniker, Grästorp

Ort: Logården, Grästorp

Telefonnummer: 0511-248 16

Mobilnummer: 070-048 85 36

E-post: sally.kanger@hushallningssallskapet.se