Olof Pålsson

Titel: Växtodlingsrådgivare, EU-rådgivare

Ort: Borgeby

Telefonnummer: 010-476 22 90

Mobilnummer: 010-476 22 90

E-post: olof.palsson@hushallningssallskapet.se