Ola Hallin

Titel: Försöksledare, växtodlingsrådgivare, Sjuhärad

Ort: Sjuhärad, Länghem

Telefonnummer: 0325-618 614

Mobilnummer: 0701-709225

E-post: ola.hallin@hushallningssallskapet.se