Mikael Kivijärvi

Titel: VD Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Ort: Luleå

Telefonnummer: 0920-20 02 84

Mobilnummer: 070-600 50 55

E-post: mikael.kivijarvi@hushallningssallskapet.se