Mats Persson

Titel: Skogsrådgivare, VD Hushållningssällskapets Skogs- och Jordbruksförvaltning Syd AB

Ort: Kristianstad

Telefonnummer: 010-476 21 16

Mobilnummer:

E-post: mats.persson@hushallningssallskapet.se