Mats Levin

Titel: Bitr. fältförsöksledare

Ort: Kristianstad

Telefonnummer: 010-476 20 51

Mobilnummer: 010-476 20 51

E-post: mats.levin@hushallningssallskapet.se