Maria Rönnbäck

Titel: Växtodlingsrådgivare, EU-rådgivning, Ekonomi, Husdjur

Ort: Luleå

Telefonnummer: (vxl) 0920-244 180

Mobilnummer: 070-108 07 48

E-post: maria.ronnback@hushallningssallskapet.se