Matilda Schmidt (tjänstledig till mars 2021)

Titel: Miljörådgivare, EU-rådgivare, Uppsala

Ort: Uppsala

Telefonnummer: 018-56 04 31

Mobilnummer: 070-648 19 41

E-post: matilda.schmidt@hushallningssallskapet.se