Lisa Frisell

Titel: Personaladministratör, arbetar även mot andra Hushållningssällskap

Ort: Gamleby

Telefonnummer:

Mobilnummer: 0734-14 21 07

E-post: lisa.frisell@hushallningssallskapet.se