Kerstin Borg

Titel: Försökstekniker, Grästorp

Ort: Grästorp Logården

Telefonnummer: 0511-248 12

Mobilnummer: 0708-29 08 68

E-post: kerstin.borg@hushallningssallskapet.se