Karin Björndahl

Titel: Personalspecialist, arbetar även mot andra Hushållningssällskap

Ort: Kalmar

Telefonnummer:

Mobilnummer: 0768-79 15 14

E-post: karin.bjorndahl@hushallningssallskapet.se