Jonas Bodenhem

Titel: Vd Hushållningssällskapet Sjuhärad

Ort: Sjuhärad, Länghem

Telefonnummer: 0325-618 610

Mobilnummer: 070-263 82 77

E-post: jonas.bodenhem@hushallningssallskapet.se