Johan Hedestad

Titel: Vd Hushållningssällskapet Östergötland

Ort: Vreta Kloster

Telefonnummer: 070-829 47 07

Mobilnummer: 070-829 47 07

E-post: johan.hedestad@hushallningssallskapet.se